Gymlab

Badanie: Wpływ inspirujących zdjęć z instagrama na zaburzenia u kobiet.

(fot. cliniquealimentation.com)

Inspiracje fitness (fitspiracje) są trendem w Internecie, który ma na celu motywować ludzi do ćwiczeń, a także zdrowego jedzenia. Celem badania było sprawdzenie czy u kobiet, które wrzucają tego typu zdjęcia na Instagramie występują zaburzenia odżywiania czy kompulsywne ćwiczenia.

Uczestniczki:

101 kobiet, które wrzucają „fitspiracje” na Instagram
102 kobiety, które wrzucają zdjęcia z podróży

Obie grupy były zbadane pod kątem zaburzeń odżywiania i kompulsywnych ćwiczeń.

WYNIKI:

Kobiety które publikują zdjęcia dotyczące inspiracji fitness znacznie częściej wpadają w bulimie, zbytnia chudość, muskularność i nałogowe ćwiczenia. Prawie jedna piąta (17,5%) tych kobiet była zagrożona rozpoznaniem klinicznego zaburzenia odżywiania, w porównaniu do 4,3% grupy podróżniczej.

Kompulsywne ćwiczenia związane były z zaburzeniami jedzenia w obu grupach, ale związek ten był znacznie silniejszy u kobiet, które publikowały fitspiracje.

KOMENTARZ.
W przypadku znacznej liczby kobiet zamieszczanie inspirujących zdjęć fitness na Instagramie może oznaczać nieodpowiednie zachowania żywieniowe i ruchowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X